Szkolenie Legal English Taught and Learnt – Contracts

szkolenie-legal-english-taught-and-learnt_1000x500

Szczegóły (przykładowe materiały, harmonogram, zdjęcia, filmy): http://legalenglishexpert.pl/szkolenia-jednodniowe

Minimalna liczba uczestników szkolenia: 7 osób. W przypadku mniejszej liczby opłaconych uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej dwa dni przed jego planowaną datą. W takim przypadku organizator powiadomi uczestnika niezwłocznie i dokona zwrotu otrzymanych środków nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych lub zaproponuje uczestnikowi inny termin szkolenia (wybór między zwrotem środków a innym terminem szkolenia będzie zależał od uznania uczestnika).

Brak wolnych miejsc. Kolejny termin wkrótce.