Szkolenie English Contracts for Polish Purposes

Ikona Contracts


WAŻNE:
  • do odbycia szkolenia nie jest wymagany żaden dodatkowy podręcznik, wszystkie materiały są w cenie
  • w cenie jest również zaliczenie i (po zdaniu zaliczenia) certyfikat ukończenia, a także możliwość zadawania mailowo pytań dotyczących bezpośrednio zawartości szkolenia
  • dostęp do szkolenia przysługuje wyłącznie jednej osobie fizycznej; kupując szkolenie zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego „Legal English Expert” dostępnego pod adresem: http://legalenglishexpert.pl/regulamin/ w tym w szczególności §5 ust. 8-10 o treści:

„8.  Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.

9. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta.”

  • kupując szkolenie, uzyskujesz dostęp do całej jego zawartości na okres 6 miesięcy od daty zakupu (szkolenie trwa jeden miesiąc przy założeniu realizowania jednego unitu na tydzień zgodnie z przypomnieniami mailowymi, które będziesz otrzymywać)
  • w czasie wyżej wymienionego 6-miesięcznego okresu dostępu, przysługuje Ci prawo do podejścia do zaliczenia (przez skype lub messenger) i uzyskania certyfikatu
  • jeżeli na stronie płatności na liście banków nie będzie Twojego banku, możesz zapłacić przelewem tradycyjnym z dowolnego banku; w tym celu należy kliknąć ikonkę "Druczek płatności / Przelew z innego banku" (obrazek z druczkiem Poczty Polskiej) i dokonać wpłaty zgodnie z podanymi danymi
  • faktura zostanie wystawiona i przesłana mailem automatycznie (dane podajesz po przejściu do kasy); szkolenia językowe są zwolnione z VAT

W razie pytań napisz na adres: biuro@legalenglishexpert.pl