Szkolenie English Contracts for Polish Purposes

international-legal-english_wiz_1000x500

Szkolenie online z prawniczego języka angielskiego pt. “English Contracts for Polish Purposes” prowadzone przez Annę Młodawską i native speakera:

DOSTĘP DLA JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ NA OKRES 6 MIESIĘCY

Szkolenie składa się z 4 lekcji. Każda lekcja składa się z wideo, audio, pdfa, fiszek i testu.

Przerabiając jedną lekcję tygodniowo (2-3 godziny tygodniowo), ukończysz szkolenie w miesiąc.
JEDNAK możesz przerobić lekcje szybciej lub wolnej wedle własnego uznania.
Każdą lekcję można oglądać dowolną liczbę razy w ramach 6-miesięcznego dostępu.

WAŻNE:
  • do odbycia szkolenia nie jest wymagany żaden dodatkowy podręcznik, wszystkie materiały są w cenie
  • w cenie jest również zaliczenie i (po zdaniu zaliczenia) certyfikat ukończenia, a także możliwość zadawania mailowo pytań dotyczących bezpośrednio zawartości szkolenia
  • dostęp do szkolenia przysługuje wyłącznie jednej osobie fizycznej; kupując szkolenie zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego „Legal English Expert” dostępnego pod adresem: http://legalenglishexpert.pl/regulamin/ w tym w szczególności §5 ust. 8-10 o treści:

„8.  Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.

9. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta.”

  • kupując szkolenie, uzyskujesz dostęp do całej jego zawartości na okres 6 miesięcy od daty zakupu
  • w czasie wyżej wymienionego 6-miesięcznego okresu dostępu, przysługuje Ci prawo do podejścia do zaliczenia (przez skype lub messenger) i uzyskania certyfikatu
  • jeżeli na stronie płatności na liście banków nie będzie Twojego banku, możesz zapłacić przelewem tradycyjnym z dowolnego banku; w tym celu należy kliknąć ikonkę “Druczek płatności / Przelew z innego banku” (obrazek z druczkiem Poczty Polskiej) i dokonać wpłaty zgodnie z podanymi danymi
  • faktura zostanie wystawiona i przesłana mailem automatycznie (dane podajesz po przejściu do kasy); szkolenia językowe są zwolnione z VAT

W razie pytań napisz na adres: biuro@legalenglishexpert.pl