Szkolenie Legal English Taught and Learnt – Contracts

szkolenie-legal-english-taught-and-learnt_1000x500

Szkolenie, które Anna Młodawska prowadziła wraz z native speakerem Richardem przez kilka lat we własnej szkole w Warszawie i w warszawskich kancelariach, TERAZ DOSTĘPNE ONLINE NA ŻYWO w formie wideokonferencji.

Każdy uczestnik otrzyma przed szkoleniem przesyłkę kurierską z segregatorem zawierającym 68 stron materiałów (możliwość uczestnictwa tylko dla osób mieszkających w Polsce).

Szkolenie odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00-15.00. Obejmuje 6 godzin lekcyjnych (5 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych przez Annę Młodawską i 1 godzina lekcyjna zajęć prowadzona przez native speakera).

Zobacz krótki film z tego szkolenia, które odbyło się w formie stacjonarnej:

TYPOWE KLAUZULE UMOWNE, KOMPARYCJA, NAZWY UMÓW

Prezentacja na temat komparycji i typowych klauzul umownych, przykłady z angielskich umów, wykaz umów nazwanych wraz z propozycjami tłumaczenia ich nazw, strony różnych umów po angielsku.

TŁUMACZENIA ZDAŃ Z UMÓW, TYPOWE WYRAŻENIA

Zdania z polskich umów przetłumaczone na angielski z lukami, uzupełnianie luk całą grupą, omawianie występujących w tych zdaniach wyrażeń, poparte infografikami.

ĆWICZENIE WYMOWY Z NATIVE SPEAKEREM

Powtarzanie określonej terminologii za native speakerem całą grupą, słuchanie i zapamiętywanie prawidłowej wymowy.

Minimalna liczba uczestników szkolenia: 10 osób. W przypadku mniejszej liczby opłaconych uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej dwa dni przed jego planowaną datą. W takim przypadku organizator powiadomi uczestnika niezwłocznie i dokona zwrotu otrzymanych środków nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych lub zaproponuje uczestnikowi inny termin szkolenia (wybór między zwrotem środków a innym terminem szkolenia będzie zależał od uznania uczestnika).

Brak wolnych miejsc. Kolejny termin wkrótce.