Subskrypcja Legal English Premium

Contracts-3

Legal English Premium obejmuje:

 • Kurs Legal English Fundamentals (poziom B1-B2): 15 lekcji
 • Kurs Advanced Legal English for Polish Purposes (poziom C1-C2): 14 lekcji
 • Szkolenie Infographic Legal English (poziom B1): 10 lekcji
 • Szkolenie z Legalese (poziom B1-B2): 4 lekcje
 • Szkolenie z umów (poziom B2-C1): 4 lekcje
 • Nagrania wykładów na żywo na temat Legal English i Legal Translation (poziom B2-C2): 17 lekcji
 • Seria Lekcje Tygodnia do pobrania w pdf: 17 lekcji
 • Możliwość mailowego kontaktu z lektorem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych bezpośrednio z zawartością kursów i szkoleń
 • Możliwość podejścia do jednego zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia kursu lub szkolenia po każdych 4 miesiącach opłaconej subskrypcji

Za wszystko tylko 89 zł miesięcznie


W poszczególnych lekcjach znajdziesz:

 • Nagrania wideo poszczególnych lekcji
 • Nagrania audio native speakera
 • Instrukcje krok po kroku, które przeprowadzą Cię przez każdy unit
 • Dokładne omówienie każdego ćwiczenia
 • Glosariusze do pobrania
 • Interaktywne fiszki
 • Interaktywne testy

Autorką wszystkich materiałów wchodzących w skład Legal English Premium jest Anna Młodawska, LL.M.:

 • autorka podręczników "Advanced Legal English for Polish Purposes" i "Infographic Legal English"
 • autorka portali internetowych www.legalenglishexpert.pl i www.free-english.pl
 • doświadczona lektorka Legal English, tłumaczka przysięgła języka angielskiego oraz wykładowca uniwersytecki
 • absolwentka studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przekładu prawniczego oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • absolwentka studiów magisterskich (Global Professional Master of Laws) z zakresu prawa kanadyjskiego na University of Toronto w Kanadzie


Zakres tematyczny kursu "Legal English Fundamentals" (poziom B1-B2)

(do odbycia kursu nie jest potrzebny papierowy podręcznik, wszystkie materiały są dostępne w panelu użytkownika)

 • 1

  Let's get started

 • 2

  Let's learn words

 • 3

  Let's learn phrases

 • 4

  Let's learn sentences

 • 5

  Let's read law

 • 6

  Let's read cases

 • 7

  Let's practise listening

 • 8

  Let's practise speaking

 • 9

  Let's practise writing

 • 10

  Let's get tested


Zakres tematyczny kursu "Advanced Legal English for Polish Purposes" (poziom C1-C2)

(do odbycia kursu potrzebny jest papierowy podręcznik "Advanced Legal English for Polish Purposes", który należy zakupić dodatkowo)

 • 1

  Servitudes

 • 2

  Lease

 • 3

  Mortgage

 • 4

  Natural Persons, Ownership and Obligations

 • 5

  Donations

 • 6

  Inheritance Law

 • 7

  BDMs (Births, Deaths, Marriages)

 • 8

  Representation

 • 9

  Company Law – Company Formation

 • 10

  Company Law – General Meetings

 • 11

  Company Law – Bankruptcy

 • 12

  Competition Law

 • 13

  Civil Procedure

 • 14

  Legalese


Zakres tematyczny szkolenia "Infographic Legal English" (poziom B1)

(do odbycia szkolenia nie jest potrzebny papierowy podręcznik, wszystkie materiały są dostępne w panelu użytkownika)

 • 1

  TWINS

  dwa angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. należyta staranność x2, protokolant x2, oświadczenie woli x2, sprzeczny z dobrymi obyczajami x2, prawo rzeczowe x2

 • 2

  TRIPLETS

  trzy angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. zwołać zgromadzenie x3, wartość nominalna x3, potrącić x3, sporządzić x3, ustawa x3

 • 3

  QUADRUPLETS

  cztery angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. niezwłocznie x4, przestrzegać x4, nieważny x4, ruchomość x4, umowa sprzedaży x4

 • 4

  QUINTUPLETS

  pięć angielskich odpowiedników jednego polskiego specjalistycznego terminu np. pozew x5, przedawnienie x5, umowa adhezyjna x5, załącznik x5, założyć spółkę x5

 • 5

  PARTIES TO

  Strony określonego stosunku prawnego np. zastawu, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane, franczyzy, indosu

 • 6

  OPPOSITES

  Przeciwieństwa np. prawo materialne vs. prawo procesowe, oddalić vs. odrzucić, komandytariusz vs. komplementariusz

 • 7

  WORD BUILDING

  Słowotwórstwo np. dług, dłużnik, zadłużony, zadłużenie, dopuścić, dopuszczenie, dopuszczalność, niedopuszczalność, dopuszczalny, niedopuszczalny

 • 8

  SUBTYPES

  Podgrupy określonej kategorii np. rodzaje zniesławienia, rodzaje dziedziczenia, rodzaje spółek

 • 9

  COMMON MISTAKES

  Często popełniane błędy np. różnica pomiędzy counterpart a counterparty, różnica pomiędzy expertise a expert opinion, różnica pomiędzy judicial a juridical

 • 10

  USEFUL TERMS

  Inne przydatne terminy prawnicze np. przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, powoływać się na nieznajomość prawa, zwany dalej, bez zbędnej zwłoki


Zakres tematyczny szkolenia z Legalese (poziom B1-B2)

(do odbycia szkolenia nie jest potrzebny papierowy podręcznik, wszystkie materiały są dostępne w panelu użytkownika)

 • 1

  Prepositional expressions with here e.g. hereof, herein, herefrom, hereinafter

 • 2

  Prepositional expressions with there e.g. thereof, therein, therefrom, thereafter

 • 3

  Examples from legislation of English-speaking countries and from Polish documents

 • 4

  Shall and May in Legalese


Zakres tematyczny szkolenia z umów "English Contracts for Polish Purposes" (poziom C1)

(do odbycia szkolenia nie jest potrzebny papierowy podręcznik, wszystkie materiały są dostępne w panelu użytkownika)

 • 1

  Names of contracts; Names of parties; Typical beginning of a contract; Preamble; Some boilerplate clauses with explanation, examples, and Polish equivalents; lots of vocabulary practice

 • 2

  A lot more boilerplate clauses with explanation, examples, and Polish equivalents; Other frequently used contractual expressions; Vocabulary practice

 • 3

  Sentences from Polish contracts translated into English; Frequently used contractual expressions; Vocabulary practice

 • 4

  Lecture about contract law (e.g. offer, acceptance, consideration, breach, remedies, damages, enforceability, privity, repudiation, termination, rescission, renewal)


 Zakres tematyczny nagrań wykładów na żywo na temat Legal English i Legal Translation (poziom B2-C2)

(do wykładów nie jest potrzebny papierowy podręcznik, wszystkie materiały są dostępne w panelu użytkownika)

 • 1

  Legalese - New insights, new exercises, old rules

 • 2

  Solidary obligations - 3 new exercises

 • 3

  Tłumaczenie angielskiej umowy na polski

 • 4

  Freestyle translation - Wy dajecie tekst, ja tłumaczę

 • 5

  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 6

  The legal profession - listening and interactive exercises

 • 7

  Supreme Court hearing

 • 8

  Legal translation practice - Part I

 • 9

  Legal translation practice - Part II

 • 10

  Legal translation practice - Part III

 • 11

  What is a contract? What are main elements of a contract?

 • 12

  Interpretation of contracts - reading and terminology

 • 13

  Contractual clauses: non-solicitation and non-competition

 • 14

  Kara umowna

 • 15

  Pakiet regulacyjny UE dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

 • 16

  RODO (GDPR - General Data Protection Regulation)

 • 17

  Spółki w Polsce vs Spółki w Kanadzie


WAŻNE:

 • dostęp do Legal English Premium przysługuje wyłącznie jednej osobie fizycznej; kupując ten produkt zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego „Legal English Expert” dostępnego pod adresem: http://legalenglishexpert.pl/regulamin/ w tym w szczególności §5 ust. 3, 4, 7 o treści:

"3. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym osobom hasła oraz loginu do swojego Konta. (...)

7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta innym osobom."

 • kupując produkt Legal English Premium, zapisujesz się na subskrypcję, czyli uzyskujesz dostęp do całej zawartości Legal English Premium na okres 1 miesiąca od daty zakupu i zgadzasz się na automatyczne odnawianie dostępu i pobieranie opłaty w wysokości 89 zł za każdy kolejny miesiąc; masz możliwość rezygnacji w każdej chwili - wówczas opłata za kolejny miesiąc nie zostanie już pobrana, a dostęp zakończony
 • prawo do podejścia do zaliczenia (przez komunikator online w formie rozmowy z lektorem) i uzyskania certyfikatu przysługuje Ci w cenie po upływie każdych 4 miesięcy opłacania przez Ciebie subskrypcji
 • płatność wyłącznie kartą (kredytową lub debetową); nasz sklep NIE UZYSKUJE I NIE PRZECHOWUJE danych kart kredytowych i debetowych na żadnym etapie transakcji. Dane Twojej karty otrzyma wyłącznie bezpieczny renomowany system płatności internetowych Tpay i certyfikowany ogólnopolski system obsługi kart kredytowych Elavon.
 • faktury będą wystawione co miesiąc i przesłane mailem automatycznie (dane podajesz po przejściu do kasy)

W razie pytań napisz na adres: biuro@legalenglishexpert.pl lub zadzwoń pod numer 697 70 70 93.