Szkolenie online z Legalese

online-legalese-training_new

UWAGA: To szkolenie możesz mieć GRATIS, jeśli kupisz pakiet dwóch książek za 150 zł: 

Szkolenie online z Legalese, czyli z wyrażeń typu: herein, therein, hereinafter, whereof, thereunder.

Szkolenie składa się z 4 lekcji, obejmujących krótki film wideo, ćwiczenia e-learningowe, nagrania native speakaera w formie audio, pdfy do pobrania, elektroniczne fiszki i testy. Szkolenie jest przeznaczone do realizacji na zasadzie self-study, nie obejmuje kontaktu z lektorem ani zaliczenia czy certyfikatu ukończenia.

Szkolenie pozwala szybko i kompleksowo zrozumieć i nauczyć się samodzielnie używać wyrażeń przyimkowych występujących w tradycyjnym języku prawniczym określanym mianem Legalese.

Realizacja szkolenia zajmuje 4-8 godzin (po 1-2 godz. na każdą lekcję).

WAŻNE:

  • dostęp do kursu przysługuje wyłącznie jednej osobie fizycznej; kupując kurs zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego „Legal English Expert” dostępnego pod adresem: http://legalenglishexpert.pl/regulamin/ w tym w szczególności §5 ust. 8-10 o treści:
    „8.  Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.
    9. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.
    10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta.”
  • kupując kurs, uzyskujesz dostęp do całej jego zawartości na okres 12 miesięcy od daty zakupu
  • jeżeli na stronie płatności na liście banków nie będzie Twojego banku, możesz zapłacić przelewem tradycyjnym z dowolnego banku; w tym celu należy kliknąć ikonkę “Druczek płatności / Przelew z innego banku” (obrazek z druczkiem Poczty Polskiej) i dokonać wpłaty zgodnie z podanymi danymi