Regulamin

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący od 19 października 2019 r.

Regulamin serwisu Legal English Expert obowiązujący od dnia 30 czerwca 2019 r.

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący w dniach 30 czerwca – 2 października 2019 r.

Regulamin serwisu Legal English Expert obowiązujący od dnia 30 czerwca 2019 r.

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący do 29 czerwca 2019 r. oraz w dniach 3-18 października 2019 r.

Regulamin serwisu Legal English Expert

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności serwisu i sklepu Legal English Expert